Prenumerata papierowa Tygodnika Nadwiślańskiego

Zachęcamy do prenumeraty papierowego wydania Tygodnika Nadwiślańskiego:

Za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A:

  • u listonoszy,
  • we wszystkich placówkach pocztowych na terenie kraju,
  • drogą elektroniczną pod adresem: prenumerata.poczta-polska.pl,
  • pod numerami telefonów 801 333 444 (dla tel. stacjonarnych) +48 43 842 06 00 (dla tel. komórkowych oraz osób dzwoniących z zagranicy).

Urzędy pocztowe i doręczyciele przyjmują prenumeratę do 20 dnia poprzedzającego miesiąc na który chcemy zamówić prenumeratę (np. do 20 grudnia na styczeń).

Zamówienia na prenumeratę lokalną składane w placówce pocztowej innej niż placówka właściwa dla miejsca dostarczenia prenumeraty lub za prenumeratę z wykorzystaniem witryny internetowej przyjmowane są do 15 dnia poprzedzającego miesiąc na który chcemy zamówić prenumeratę (np. do 15 grudnia na styczeń).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub na www.prenumerata.poczta-polska.pl.

Za pośrednictwem Ruch S.A:

  • drogą elektroniczną pod adresem: prenumerata@ruch.com.pl,
  • pod numerami telefonów: 22 693 70 00 lub 801 800 803,
  • w dowolnym kiosku RUCH S.A.,
  • w innych punktach, które prowadzą sprzedaż prasy z RUCH S.A.

Zamówienia na prenumeratę przyjmowane są do 23 dnia poprzedzającego miesiąca na który chcemy zamówić prenumeratę (np. do 23 grudnia na styczeń)

Przewiń na górę